Ugrás a tartalomra

Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji

Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji

Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji, aki Sri Devpuriji lelki örököseként a szeretet, az irgalom és a bölcsesség nagy isteni megtestesülése volt, 1828 és 1963 között élt az északnyugat-indiai Rajasthanban. „Szeress minden élőlényt legalább annyira, mint saját magadat” ez foglalja össze az egész emberiségnek szóló Arany Tanításainak lényegét.

Születéséről, életéről és tanításairól szóló csodálatos, isteni történeteket a „Lila Amrit – Sri Mahaprabhuji isteni élete” című könyvben olvashatunk.

Már születésekor tökéletes és ihletett volt, akinek élete tele volt számtalan csodálatos eseménnyel és cselekedettel. Sok, ma is élő kortárs tanúskodik csodáiról.

Paramyogeshwar Sri Devpuriji
Paramyogeshwar Svayambhu Sri Devpuriji

Amikor Mahaprabhuji tizenöt éves volt, tudta, hogy eljött az ideje, hogy keressen egy Gurut, egy olyan spirituális Mestert, aki a hagyomány szerint Isteni áldásba és tudásba avatja őt be.

„Régebben – gondolta – a bölcs és szent emberek jógik voltak, akik teljes mértékben uralták a sziddhiket, és hatalmukban állt áldást adni. A legnagyobb sziddha Kélásban él, aki maga az Úr Siva, Sri Devpuriji alakjában. A tökéletes avadhuta és szannjászi. Ennek a Mesternek a védelme alatt fogok élni.”

A közeli Bari Khatu faluban találkozott a két nagy lélek először, ahol a tiszta szereltet és a fény e két folyama egyesült. Azon a napon Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji legelni vezette teheneit a völgybe, és miközben nézte őket, hirtelen arra lett figyelmes, hogy maga az Úr Siva áll előtte mosolyogva. Mahaprabhuji nagy tisztelettel és hódolattal lehajtotta a fejét, majd összetett kézzel dicsérte Istent ebben a csodálatos bhadzsanban:

Az emberi alakot öltött
Kegyes és kegyelmes OM vagy Te,
Ó, Sri Devepuriji,
A halhatatlan, örök üdvösség megtestesítője,
Ki a valótlanságból a valóságba vezetsz.
Halhatatlan lélek, Isten vagy valóban:
A kezdet, a folytatás, a befejezés,
Mindentudó és Mindenütt Jelenvaló,
Nem-született, szabad, mindenek fölött álló.
Swami Deep a tiéd és örökké Téged imád.

OM NAMASTE SRI GURUDEVA PURI DAYALAM
Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji bhadzsanja

Sri Devpuriji áldásra emelte a kezét, és így szólt Mahaprabhujihoz:

– Mindenség Világossága, Vishwa Deep! A kettőnk lénye egy és ugyanaz. Csak a testünk különbözik, lelkünkben egyek vagyunk. Bár a mécsesek különbözőek, bennük a Fény mindig ugyanaz. Benned megtestesült a Szat-Csit-Ánanda – az Igazság, a Tiszta Tudat és az Örök Üdv. A Szat Szanátana Dharma értelmében közöttünk mától a mester és a tanítvány megszentelt kapcsolata áll fenn."

Majd egy szent mantrával Sri Devpuriji tanítványává avatta Mahaprabhujit. Mahaprabhuji mély tisztelettel, hálával és örömmel fogadta ezt a kegyet, és a következő bhadzsanokban dicsőítette Isteni Guruját:

Mekkora kegy, mily beteljesülés megkapni áldásodat,
Te vagy a legmagasabb rendű Tudás,
Ura Önmagadnak, a szívemben élsz.
Te vagy a Brahman, a Legfensőbb, az Isteni Mester,
Ki fellobbantja szívem örök lángját.
Krisna vagy Te, a lelkem kedvese,
Sri Devpuriji, Uram és Mesterem,
Swami Deep szíve mélyéből a Te dicsőségedet énekli.

DHANYA DHANYA HO ES BHAG SIKHANDER
Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji bhadzsanja

Sri Mahaprabhuji bhaktákkal
Sri Mahaprabhuji bhaktákkal

Ó szeretett testvéreim, ma megkaptam a szent mantrát.
Az Úr Brahmának, a Teremtőnek,
Visnunak, a Védelmezőnek és
Sivának, aki minden illúziótól megszabadít,
szintén volt mantrája.
Manu király, Raghu király és Dasaratha király is
mantrát gyakorolt, miként Rámacsandra, Visvamitra, a hét risi,
Guru Gorakhnáth, Nava Náth, Sri Dattatreya,
Maharisi Nárada, Sárada
Sésnága, Dzsanaka király, Astavakra muni,
Ardzsuna s az Úr Krisna,
Sri Sankaracsarja, az összes risi, muni és sziddha,
Minden kereső és hívő.
Satguru Sri Devpuriji Maharaj
egy szent mantrával áldotta meg Swami Deepet.

SADHO BHAI MAHAMANTRAH HAM PAYO
Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji bhadzsanja

Sri Devpuriji utasítására  Mahaprabhuji asrámot épített Bari Khatu közelében, hogy átadhassa a spirituális keresőknek a Sri Devpuriji áldása által kapott belső békét és világosságot, a jóga tudományának bölcsességét és az abből fakadó üdvtei boldogságot. Ez a Sri Deva Dungary Sannyas Ashram.

Sri Deva Dunary Sannyas Ashram
Sri Deva Dungary Sannyas Ashram, Bari Khatu, Rajasthan, India

Mahaprabhuji egész életét minden teremtmény szolgálatának szentelte. Példájával és szavaival mindenkinek, aki hozzá fordult, átadta a Szat Szanátan Dharma változatlan és legfensőbb igazságát, vallásuktól vagy nemzetiségüktől, nemüktől vagy társadalmi helyzetüktől függetlenül.

A vak muzulmán fiú

Kacsrász faluban élt egy muszlim gazda, Karimbaks, akinek unokafivére himlő következtében elvesztette a látását. Karimbaks elvitte a gyermeket Mahaprabhujihoz és így könyörgött hozzá:

– Mahaprabhuji, a te szeretetteljes jóságodban van minden bizodalmunk most, a szükség óráján. Kérlek, add vissza ennek a gyereknek a látását, mert így mit sem ér az élete! Mi muzulmánok vagyunk, de tudom, hogy emiatt nem fogsz elutasítani bennünket.

Mahaprabhuji elmosolyodott.

– Isten országában nem létezik különbség fajok, kasztok vagy vallások között. Mit sem számít, hogy valaki muszlim, hindu, buddhista, dzsaina, keresztény vagy zsidó. Számomra ti Isten gyermekei vagytok.

Majd megkérte Karimbaksot, hogy az ankara növény nedvét csepegtesse a fiú szemébe. Mindenki tudja, hogy ennek a növénynek a nedve erősen mérgező, és inkább vakságot okoz, semmint gyógyítaná azt. Karimbaks hite azonban olyan erős volt Mahaprabhuji gyógyító erejében, hogy tétovázás nélkül végrehajtotta az utasítást, s amint eleget tett Mahaprabhuji kérésének, a fiú látása azonnal visszatért. Karimbaks nem talált szavakat Mahaprabhuji magasztalására.

Mahaprabhujinak sok hűséges hívet szerzett ez az esemény a muszlim közösség soraiból.

Paramhans Sri Swami Madhavanandaji
„Lila Amrit - Sri Mahaprabhuji isteni élete” című művéből

A Szat Szanátan Dharma az igaz kapcsolatot jelenti az isteni Önvalóval. Ez az örökké uralkodó „vallás”, amely minden „vallomás” felett áll, és minden élőlényt összeköt és egyesít. Azt tanítja, hogy minden élőlény ugyanazt az isteni szikrát hordozza magában.

Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji
Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji

„Szeress minden élőlényt – legalább annyira, mint saját magadat” – ez a mondat a lényege Sri Mahaprabhuji üzenetének az emberiség számára. "Szeretni" azt jelenti: megérteni, megbocsátani, segíteni, adni. Minden élőlény, ember és állat, az Úr gyermeke és része. Ezért minden ember ugyanakkor egy Istennel és az egész Teremtéssel. Az emberi élet feladata ennek az igazságnak a felismerése és megvalósítása a Földön. Ez azt jelenti, hogy fel kell hagyni a szétválasztó egoizmussal és szűk látókörű önzéssel, egységben és harmóniában kell élni minden élőlénnyel. Az embereknek együtt kell működniük, segíteniük és támogatniuk kell egymást.

Sri Deepeshwar Mahadev Shiv Bag Ashram
Sri Deepeshwar Mahadev Shiv Bag Ashram, Bari Khatu, Rajasthan, India

1963-ban, 135 évesen Sri Mahaprabhuji azon a napon és órában lépett Mahaszamádhiba, amit már egy évvel előre megjósolt. De szelleme jelen van, és a fény, amelyet tanítványai szívében meggyújtott, kitörölhetetlen, mint saját isteni lángja. Sri Mahaprabhuji asrámja Bari Khatuban, a Thar-sivatag szélén, hamarosan zarándokhellyé vált, miután fizikailag elhagyta e világot. A törekvők a világ minden tájáról eljönnek, hogy érezhessék azt a szent ragyogást, amely áthatja ezt a helyet.

Videó