Spirituális mestereink

 

Param Mahasiddha Avatar Sri Alakhpuriji

A Himalájában két zarándokhely, Kedarnath és Badrinath között helyezkedik el a Siddha Dhuni vagy Siddha Dham asram. Itt tartózkodik néha néhány tanítványával Param Mahasiddha Avatar Sri Alakhpuriji, Paramyogeshwar Swayambhu Sri Devpuriji guruja.

Sri Alakhpuriji a Szatja Loka -- az Igazság és Abszolút Valóság kozmikus szintjének -- egyik sziddhája vagy risije.

A hét Risi, a világ védelmezői, évezredek óta jelen vannak a Földön, hol látható, hol láthatatlan formában. Koruk ismeretlen, és alakjukat önszántukból változtathatják. Fölötte állnak az anyagi világ minden körülményének.

Kattints a képre, ha nagyobban szeretnéd látni!

Paramyogeshwar Swayambhu Sri Devpuriji

Yogeshwar Sri Devpuriji-t az Úr Síva inkarnációjaként tiszteljük. Kailasht, a helyet, ahol ashramja áll Radzsasztánban, ugyanúgy hívják, mint a himalájabeli hegyet, amely az Úr Sívának van szentelve.

Sri Devpuriji erõi mérhetetlenek. Az Úr Síva minden tulajdonságát megtestesíti. Síva a megmentõ, minden rossz és gonosz elpusztítója. Síva tudat, tisztaság,  tűz. Megvédelmezi híveit. Az Úr Síva hozta el a jóga bölcsességét az emberiségnek.

Sri Devpuriji élettörténete csak töredékekben maradt fenn. Egyik tulajdonsága az volt, hogy hirtelen elõtűnt a semmibõl, majd ahogy jött, váratlanul eltűnt.

Bárhol jelent meg, ott csodák történtek. Azt mondják, körülötte öt méteres sugarú körben nem esett az esõ, és a lába nem hagyott nyomot.

A Kailash ashramban Sri Devpuriji számtalan csodálatos szatszangot tartott, amelyek India minden tájáról vonzották az embereket. Sri Devpuriji szavai hívei számára olyanok voltak, mint a mennyei ambrózia. Sri Devpuriji rendkívül szerette az állatokat. Mindig állatok egész serege vette körül: tehenek, kecskék, madarak, kutyák és kígyók.

Sri Devpuriji Sri Deep Narayan Mahaprabhuji guruja. Kapcsolatuk maga volt a teljes egység és szeretet. "Két test, de egy atma voltak." Sri Mahaprabhuji mestere iránti odaadását számos költõi bhadzsanban (lelki himnusz) fejezte ki, amelyek leírják a jóga legmagasabb célját, a mindenütt jelenlévõ örök isteni Önvalóval való egységet.

Kattints a képre, ha nagyobban szeretnéd látni!

Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji

Az isteni szeretet, fény és bölcsesség megtestesülése, a nagy szent és Isteni Mester Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji 1828-tól 1963-ig élt és tanított Északnyugat-Indiában, Radzsasztánban.

Asramja, a Thar sivatag közepén, zarándokhely lett. Keresők milliói látogatják meg e helyet, hogy érezzék rendkívüli kisugárzását és isteni atmoszféráját.

Mahaprabhuji élete és tanítása az emberiség felemelkedését és minden élőlény védelmét szolgálta. Élete és szavai a múlhatatlan és legmagasabbrendü valóságot, a Szat Szanátana Dharmát közvetítette mindenkinek, tekintet nélkül vallására, nemzetiségére vagy társadalmi helyzetére. Szat Szanátana Dharma annyit jelent: az egység megvalósítása az Isteni Önvalóval. Ez az örökérvényü "vallás", amely minden felekezettől független, és egységbe foglal minden élőlényt. Azt tanítja, hogy minden élőlény ugyanazt az isteni fényt hordozza.

"Szeress minden élőlényt - legalább annyira, mint önmagadat" - ez a lényege Mahaprabhuji üzenetének. "Szeretni" annyit jelent, hogy megérteni, megbocsájtani, segíteni, adni. Minden élőlény, az emberek, ahogy az állatok is, Isten gyermekei, az ő részei. Ezért minden ember egy Istennel, s egyidejüleg az egész Teremtéssel. Életének az a feladata, hogy ezt a valóságot felismerje, és a Földön megvalósítsa. Ez annyit jelent, hogy fel kell adni a szétválasztó egoizmust és a szüklátókörü önzést; egységben és harmóniában kell élni minden élőlénnyel. Az embereknek együtt kell müködni, segíteni és támogatni egymást.

135 éves korában Mahaprabhuji azon a napon és órában hagyta el a Földet, amelyet már egy évvel azelőtt megjelölt, de szelleme ma is jelen van, és a fény, amit tanítványainak szívében gyújtott, kiolthatatlan, mint az isteni láng, amelyből ered.

Kattints a képre, ha nagyobban szeretnéd látni!

Hindu Dharma Samrat
Paramhans Sri Swami Madhavananda

Paramhans Swami Madhavananda egyike volt korunk kevés valódi spirituális mestereinek. Sri Deep Narayan Mahaprabhuji tanítványa volt, aki neki adta át lelki örökségét, amikor elhagyta a világot.

Isten iránti tiszta odaadással teljes, példaszerü életével és minden élôlény önzetlen szolgálatával inspirált minden keresőt, aki eljött hozzá. Idejét főként Jaipur-i és Nipal-i (Rajasthan, India) asramjaiban töltötte, de utazásokat is vállalt, hogy felkeresse követőit Indiában és Európában.

Paramhans Swami Madhavanandát nagy tisztelet övezte, mind Indiában mind külföldön, és sok spirituális címben részesült, többek között a Hindu Dharma Samrat címben, ami a Szat Szanáthan Dharma támogatója, az örökérvényű "vallásé", amely fölötte áll minden "felekezetnek" és összekapcsol és egyesít minden élőlényt.

A Lílá Amrit (Az isteni játék nektárja) című könyvében Paramhans Swami Madhavananda közzétette isteni mestere, Sri Mahaprabhuji élettörténetét.

Holy Guruji, ahogy tanítványai szeretettel nevezték, 2003 október 31-én Mahaszamádhiba lépett, de továbbra is igaz inspirációja marad az Igazság minden keresőjének.

Kattints a képre, ha nagyobban szeretnéd látni!

Vishwaguru Mahamandaleshwar
Paramhans Sri Swami Maheshwarananda

Paramhans Sri Swami Maheshwarananda tanítványa és utóda Paramhans Sri Swami Madhavanandajinak. 1972 óta Európában él és dolgozik. Nyugaton végzett sokéves tevékenysége során Swamiji megismerkedett a modern ember életmódjával és sokféle problémájával, a rosz életmód pszicho-szomatikus következményeivel, a stresszel, a szorongásokkal és a pszichés betegségekkel. átfogó és mesteri rendszert fejlesztett ki
"Jóga a mindennapi életben" néven, amely az eredeti jógahagyományokon alapul, és különösen a modern civilizáció helyzetére és igényeire irányul. A rendszert korra, társadalmi helyzetre, nemzetiségre és vallási felekezetre való tekintet nélkül lehet élni és gyakorolni.

Swamiji tanításának fő pontjai:

  • testi, mentális, társadalmi és spirituális egészség
  • az élet tisztelete
  • tolerancia minden vallás, kultúra és nemzetiség iránt
  • világbéke
  • az emberi jogok és értékek védelme
  • környezetvédelem és természetvédelem

Ezen alapvető életelvek megvalósítása az embert spirituális fejlődéshez, önmegvalósításhoz és Isten-megvalósításhoz vezeti.

Swamiji önzetlen szolgálata, fáradhatatlan gondoskodása és szeretete minden élőlény iránt, előadásai és szatszangjai az inspiráció forrását jelentik az egész világon sok ezer ember számára, akik spirituális megvalósításra törekszenek.

Humanitárius és spirituális érdemei elismeréseképpen Swamiji az egész világon sok köszönetet, kitüntetést és címet kapott. Haridwarban, Indiában a Maha Kumbha Mela alkalmával (1998 áprilisában) a Maha Nirvani Akhara Mahamandaleshwar-jává nevezték ki.

Mestere, Holy Guruji 1988-as európai látogatása alkalmával Swamiji arra inspirálta magyarországi követőit, hogy hozzák létre az OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir-t, a Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji-nak szentelt hindu templomot Magyarországon.